Print This Page

ONGEVAL

U bent slachtoffer van een "sport"-ongeval tijdens de turnles....

De turnleraar overhandigt u de nodige documenten of u kan deze hier downloaden.

ZEER BELANRIJK : aangifte moet binnen de 14 dagen op het FROS kantoor bezorgd worden.

Het eerste deel "ongevalsaangifte" is door uzelf in te vullen.
Het tweede deel, "Geneeskundig getuigschrift", wordt door een geneesheer ingevuld.
Deze twee ingevulde documenten moet u dan zo spoedig mogelijk aan de turnleraar of op het secretariaat bezorgen.
Het secretariaat neemt de verzending van de ingevulde documenten en de verdere afhandeling op zich.

Hou alvast de borderellen van uw mutualiteit bij als deze verband houden met het ongeval.

Indien gewenst kan je hier de polis even nalezen

Hebt u nog een andere vragen : Vragen Document


Previous page: BESTUUR
Volgende pagina: VRAGEN ?