Print This Page

INSCHRIJVINGEN

De inschrijvingen gebeuren bij de hervatting van de oefeningen in de sportzaal van de St Lambertusschool en zijn geldig voor het turnjaar van 9 september 2019 tot en met 31 augustus 2020. Turnkring Nossegem hanteert het principe van testlessen: elk nieuw lid mag een eerste keer gratis meeturnen.

Inschrijven kan vanaf 6 jaar tot …. 
U schrijft zich uitsluitend in via het inschrijvingsformulier. Voor kinderen minder dan 16 jaar moet het inschrijvingsformulier ondertekend worden door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger in het kader van de regelgeving op de privacy. Het ingevuld formulier kan u aan de turnleraar bezorgen. U betaalt het lidgeld rechtstreeks aan de turnleraar of aan het secretariaat (aanwezig op de oefenlessen van 10 tot 22 september). 
De bijdrage omvat het lidgeld en de verplichte verzekering tegen ongevallen. Om de administratie van deze sportverzekering tot een minimum te beperken vragen wij met enige drang om uw lidgeld voor eind oktober te betalen. De nieuwe leden en leden ouder dan 60 jaar moeten om verzekerd te zijn een medisch attest binnen de maand na inschrijving inleveren. Dit attest, ondertekend door een geneesheer, dient slechts eenmalig afgeleverd te worden voor leden onder de 60 jaar. Leden boven deze leeftijd dienen hun attest jaarlijks te vernieuwen. Deze attesten zijn eveneens te verkrijgen tijdens de inschrijvingen op de zaal. De bijdrage voor het turnjaar 2019-2020 bedraagt 70 € voor volwassenen of kinderen vanaf 16 jaar., kinderen jonger dan 16 jaar betalen 60 €.

Vergeet niet dat de meeste mutualiteiten uw motivatie om gezond te bewegen financieel steunt. Vraag nog voor de start van het turnjaar het tussenkomstformulier aan uw mutualiteit. Breng het mee tijdens uw inschrijving.


Previous page: Jeugdsport
Volgende pagina: Doe je mee fonds