Welkom op Turnkring Nossegem

Mevrouw, mijnheer, beste kinderen

De turnkring Nossegem geeft u de gelegenheid uw lichamelijke conditie op peil te houden of te verbeteren. Volgens uw eigen mogelijkheid of inzet laat zij u dit toe onder vakkundige begeleiding.De aangename sfeer waarin deze oefeningen plaatsvinden zorgen eveneens voor "een gezonde geest in een gezond lichaam".

Beste leden,


De laatste ontwikkelingen met de corona pandemie verplichten ons om de zo lang verwachte start van het turnjaar nogmaals uit te stellen.

Op 28 juli werd door de veiligheidsraad de sociale bubbel teruggeschroefd van 15 wisselende naar 5 vaste personen en dit voor 4 weken. Afhankelijk van verdere ontwikkelingen kan die periode nog verlengd en/of verstrengd worden.

Aangezien de turngroepen uit verschillende bubbels komen en de oefenzaal geen voldoende oppervlak heeft kan de sociale afstand niet gegarandeerd worden. Wij begrijpen dat turnen met mondmasker geen sinecure is. Evenmin zijn de mogelijkheden voor handhygëne ontoereikend en is het voor het bestuur een onmogelijke taak om alle toestellen voor en na gebruik te reinigen. 

Om die redenen zijn wij genoodzaakt om de start van het turnjaar 2020-2021 uit te stellen. 

Via onze website houden wij u continu op de hoogte van zodra er terug op een veilige manier kan geturnd worden.


Zorg voor jezelf en voor de anderen.

 

 

Turnkring Nossegem onderschrijft de panathlonverklaring en zet alles in het werk om de jeugdsport op een ethische manier te promoten.